پس از مدت ها گشتن یک جزوه ی سیستم های کنترل خطی مناسب پیدا کردم. البته این جزوه علارقم داشتن توضیحات کافی و مثال های خوب، شاید همه ی سرفصل ها را پوشش ندهد. لااقل آنچیزی که من از دانشگاه خودمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد) به یاد دارم این بود که جزوه ی دکتر آصف زارع بی نهایت کامل و خواندنی بود.

سرفصل های این جزوه:

فصل اول

 • مسئله ی اساسی کنترل
 • انواع سیستم های کنترل از نظر ساختار
 • سیستم های حلقه باز
 • معایب سیستم های حلقه باز
 • کاربرد سیستم های حلقه باز
 • سیستم های کنترلی پیش خور (حلقه باز با پیش بینی اثر اغتشاش)
 • سیستم کنترل حلقه بسته
 • مزیت سیستم حلقه بسته
 • سیستم های کنترل نقطه تنظیم set point
 • سیستم های کنترل ردیاب tracking
 • سیستم های کنترل رگولاتور
 • سیستم های کنترل سرو
 • تعاریف
 • سیستم (plant process)
 • خروجی
 • ورودی مرجع (خروجی مطلوب)
 • خطا
 • کنترل کننده
 • فیدبک
 • ورودی کنترلی (سیگنال کنترلی، عمل کنترلی)
 • نویز (اغتشاش)
 • انواع نویز الکتریکی
 • نویز خط
 • نویز رادیوئی
 • نویز القایی
 • نویز داخلی
 • سیستم های خطی linear
 • سیستم های تغییر ناپذیر با زمان LTI
 • سیسم های پیوسته با زمان

فصل دوم

 • بدست آوردن تابع تبدیل
 • بدست آوردن تابع تبدیل از شماتیک سیستم
 • بدست آوردن تابع تبدیل از معادل دیفرانسیل سیستم
 • تابع تبدیل کلی یک سیستم LTI
 • راه حل گرافیکی
 • بدست آوردن بلوک دیاگرام از شماتیک سیستم
 • نمودار گذر سیگنال S.F.G.
 • فرمول بهره ی میسون
 • معادلات حالت (فضای حالت) state space
 • فرم کلی معادلات حالت
 • بدست آوردن معادلات حالت از شماتیک سیستم
 • اگر سیستم صفر نداشته باشد یا مشتق ورودی در معادله موجود نباشد m=0
 • تغییر متغیر های حالت (روش ماتریس همبسته)
 • اگر تعداد قطب های سیستم بیشتر از تعداد صفرهای آن باشد
 • بلوک دیاگرام معادلات حالت
 • بدست آوردن معادلات حالت از تابع تبدیل یا معادله دیفرانسیل
 • بدست آوردن معادلات حالت از بلوک دیاگرام یا S.F.G
 • مدل سازی موتور های DC
 • موتور DC با کنترل آرمیچر
 • موتور DC با کنترل میدان

فصل سوم: بررسی پاسخ گذرا و ماندگار سیستم های کنترلی

 • ورودی های استاندارد
 • ضربه واحد
 • ضربه ی غیر واحد
 • پله ی واحد
 • پله غیر واحد
 • پله ی واقعی
 • شیب واحد
 • شیب غیر واحد
 • شتاب واحد
 • شتاب غیر واحد
 • ورودی های چند جمله ای
 • پاسخ حالت دائمی سیستم LTI به ورودی های چند جمله ای
 • ورودی سینوسی
 • بررسی سیستم های مرتبه ی اول
 • یافتن پاسخ پله
 • قضیه مقدار اولیه
 • حالت های ناپایدار سیستم های مرتبه اول
 • بررسی سیستم های مرتبه ی دوم
 • نمودار قطب ها
 • حالت پایدار
 • سیستم های ناپایدار
 • نوسانی دائم (در نوسان سازها به کار می رود)
 • صورت استاندارد سیستم های مرتبه ی دوم
 • فرم استاندارد کانونیکال غیر نرمالیزه
 • فرم استاندارد کانونیکال نرمالیزه
 • پاسخ پله ی سیستمی با میرایی ضعیف
 • محاسبه ی پارامترهای پاسخ میرایی ضعیف
 • زمان اوج یا ستیغ (peak time)
 • حداکثر فرارفت (max overshoot)
 • زمان صعود (خیز) rise time
 • زمان نشست یا استقرار settling time
 • زمان تاخیر delay time
 • حالت کلی سیستم مرتبه دوم استاندارد نرمالیزه
 • ایده ی قطب های غالب
 • اثر اضافه کردن قطب به سیستم مرتبه ی دوم
 • افزایش قطب از دو به سه
 • اثر اضافه کردن صفر به سیستم مرتبه ی دوم
 • نوع سیستم و خطای حالت ماندگار
 • تعریف نوع یا type سیستم
 • محاسبه ی خطای حالت ماندگار
 • محاسبه ی خطای ماندگار برای سیستم حلقه بسته
 • پایداری BIBO یا ورودی محدود- خروجی محدود
 • روش دستی تحلیل پایداری یا ناپایداری
 • قضیه ی روث Routh
 • اثرات فیدبک بر عملکرد سیستم کنترل
 • اثر فیدبک بر سرعت سیستم
 • اثر فیدبک بر گین DC  سیستم
 • اثر فیدبک بر اغتشاش وارد بر سیستم
 • اثر فیدبک بر حساسیت سیستم

فصل چهارم

 • مکان هندسی ریشه ها
 • قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها
 • تعداد شاخه های مکان هندسی ریشه ها برابر است با تعداد قطب ها
 • جاذبه و دافعه ی صفر و قطب
 • مجانب شاخه های نامحدود
 • زاویه و محل برخورد مجانب با محور حقیقی
 • قطب صادر کننده ی شاخه است
 • نقاط شکست
 • نقطه ی شکست روی محور حقیقی
 • نقطه ی شکست خارج محور حقیقی
 • زاویه ی خروج از قطب مختلط
 • زاویه ی ورود به صفر
 • محل تقاطع شاخه ها با محور jw
 • تعیین مقدار k برای نقطه ی خاصی از مکان
 • پاسخ فرکانسی سیستم های کنترل
 • دیاگرام بود
 • تعریف اکتاو Octave
 • نمودار فاز بر حسب فرکانس
 • نمودار قطبی (نایکوئیست)
 • مراحل رسم نمودار نایکویست
 • روش ناپایداری نایکوئیست
 • نقاط تقاطع با محور موهومی
 • اثر صفر بر نمودار
 • اثر قطب پایدار
 • اثر نوع سیستم بر نمودار نایکوئیست
 • مجانب
 • نکات کلیدی نمودار نایکوئیست
 • رسم نمودار نایکوئیست
 • معیار پایداری نایکوئیست
 • نمودار نکونر
 • حاشیه فاز و حاشیه بهره

برای دانلود این جزوه با حجم 3.86MB و در 163 صفحه، از این لینک، استفاده کنید.

MD5: 5AF3D366EB53886F1574C7C01A117853

در ضمن برای دوستان علاقه مند به مباحث کنترل پیشنهاد می کنم کتاب modern control engineering نوشته ی کاتسوهیکو اگاتا (Ogata) را به زبان اصلی دانلود کنند.