این دوتا مردک را که می شناسید.این جا هم که واشنگتنه... برای دیدن بقیه عکس ها به ادامه مطلب همین پست در تیربار دات کام بروید.

تصاویر جالب


منبع:
http://tirbar.ir

اوباماینااوباما و مدوتف تفاوباما و مدودفاوبا و مدودف


منبع